Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Ekonomia > Kontrola dewizowa – istota i rodzaje

Weksel – co to jest?

Weksel jest papierem wartościowym oraz pełni funkcję instrumentu płatniczego w obrocie dewizowym. Weksle znajdują szerokie zastosowanie w obrocie gospodarczym. Dokumenty tego typu są sporządzane w postaci przewidzianej w prawie. Zawierają one bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty sumy pieniężnej. W treści weksla określa się również termin i miejsce zapłaty oraz osobę  zobowiązaną do wypłacenia określonej kwoty. Wypełnione weksle mogą być wręczone zamiast zapłaty w ramach dokonywania transakcji handlowych. Można je także złożyć do dyskonta w banku. Bank może natomiast zdyskontować weksel do redyskonta w NBP. Weksle mogą być oddawane w zastaw pełniąc wtedy rolę zabezpieczenia. Weksel nie doczekał się swojej ustawowej definicji. Pojęcie weksla zostało określone przez doktrynę. Normy prawne związane z obrotem wekslowym zostały określone w prawie wekslowym. Pozwala ono na wyróżnienie dwóch podstawowych typów weksli, czyli weksli trasowanych i własnych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.