Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Giełda > Kategorie dóbr – społeczne, publiczne i prywatne

Właściwość organów celnych

Organ pierwszej instancji w postępowaniu celnym jest to naczelnik urzędu celnego. W niektórych sprawach będzie nim dyrektor izby celnej i Minister Finansów w przypadku stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji ostatecznej dyrektora izby celnej. Dyrektor izby celnej jest zarazem organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celnego oraz organem odwoławczym od decyzji wydanych przez inne organy celne określone w przepisach. Dyrektor izby celnej jest również organem odwoławczym od decyzji wydanych przez niego w pierwszej instancji. Organem celnym jest też Szef Służby Celnej oraz Minister Finansów. Są to zarazem organy pierwszej instancji i organy odwoławcze. Takie ukształtowanie właściwości organów celnych zapewnia obywatelom dwuinstancyjność postępowania. Od decyzji administracyjnej wydanej przez organy celne można wnieść odwołanie. Jeżeli od decyzji nie przysługuje odwołanie, albo został wyczerpany tok instancji można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.