Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Dojrzałe odkładanie gotówki

Wolne obszary celne i składy wolnocłowe

Zarówno wolne obszary celne, jak i składy wolnocłowe mogą być tworzone na wniosek. Celem utworzenia tego typu jednostek jest ułatwienie międzynarodowego ruchu tranzytowego towarów oraz rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy. Pierwszy z wymienionych celów dotyczy głównie portów morskich, lotniczych i rzecznych oraz miejsc przyległych do granicznych przejść. Składy wolnocłowe i wolne obszary celne są tworzone w niezamieszkanych miejscach, na terenach, gdzie będzie możliwe sprawowanie skutecznego dozoru celnego towarów. Organ celny wraz z osobą zarządzającą wolnym obszarem celnym określa zasady oraz warunki wstępu i przemieszczania się po nim. Zniesienie wolnego obszaru celnego i składu wolnocłowego następuje z urzędu, albo na wniosek. Likwidacja z urzędu następuje w trzech przypadkach. Pierwszym jest zobowiązanie międzynarodowe Polski, drugim zaś rażące naruszenie przepisów podatkowych lub celnych przez zarządzającego. Trzeci przypadek zniesienia obszaru lub składu z urzędu dotyczy niepodjęcia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy w przypadku obszaru i w ciągu 12 miesięcy w przypadku składu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.