Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Chwilówki > Nowoczesne rozwiązanie czyli chwilówka

Wprowadzanie ograniczeń dewizowych

Ograniczenia w obrocie dewizowym mogą być wprowadzane w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. Niemniej organ władzy wykonawczej musi najpierw zasięgnąć opinii Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli wprowadzone ograniczenia mają na celu zapewnienie równowagi bilansu płatniczego, albo stabilności waluty polskiej. Rada Polityki Pieniężnej jest organem Narodowego Banku Polskiego. Ograniczenia wprowadzone w podanych wyżej celach mogą obowiązywać do momentu ustania trudności związanych z bilansem płatniczym i stabilnością waluty polskiej, albo gdy ustanie zagrożenie związane z nagłymi wahaniami kursu waluty. Maksymalny czas obowiązywania zagrożenia może wynosić maksymalnie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, które je ustanawia. Inne cele, które uzasadniają wprowadzenie ograniczeń w obrocie dewizowym to wykonanie decyzji organów organizacji międzynarodowej, której Polska jest członkiem, a także zapewnienie porządku lub bezpieczeństwa publicznego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.