Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Jak stworzyć doskonałą firmę

Wprowadzanie towarów do Wspólnoty

Towary są wprowadzane na obszar celny Wspólnoty przez przejścia graniczne, które są otwarte dla danego ruchu. W taki sam sposób przebiega ich wyprowadzanie ze wspomnianego obszaru. Odmienności w tym zakresie mogą być określone w szczególnych przepisach. Wprowadzanie i wyprowadzanie towarów odbywa się drogami celnymi określonymi przez organ celny oraz według jego instrukcji. Prawo przewiduje możliwość przeprowadzenia czynności związanych z procedurą celną w miejscach innych, niż do tego przeznaczone. Tego typu przypadki są wyjątkowe i powinny być uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Przeprowadzenie czynności w takich okolicznościach powinno odbyć się na warunkach określonych przez organ celny na podstawie przepisów prawa celnego. Zagadnienia związane z wprowadzaniem i wyprowadzaniem towarów z obszaru celnego Wspólnoty zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Finansów na podstawie ustawy Prawo celne. Wspomniana ustawa reguluje natomiast główne, węzłowe kwestie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.