Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Lokaty bankowe > Bezpieczna lokata bankowa

Zasada rejestracji a polski system prawny

Na poziomie prawa Unii Europejskiej wprowadzono w odniesieniu do pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zasadę rejestracji. Według niej podmiot świadczący tego typu usługi powinien być zarejestrowany w kraju zamieszkania lub siedziby, w zależności od tego czy jest osobą fizyczną czy prawną. Dopełnienie tej formalności umożliwia pośrednikowi prowadzenie działalności na terenie innych państw członkowskich. Wynika to głównie z zasady swobody świadczenia usług i zasady swobody przedsiębiorczości. W Polsce rejestracja pośredników ubezpieczeniowych należy do zadań Komisji Nadzoru Finansowego. Dopuszczalne formy organizacyjno – prawne świadczenia usług pośrednictwa reasekuracyjnego i ubezpieczeniowego to agent i broker. Agent ubezpieczeniowy może działać jako agent wyłączny, albo jako multiagent. Pojęcia agenta i brokera ubezpieczeniowego są w potocznym języku często ze sobą utożsamiane.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.