Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Podstawy finansów > Waluty i ich rodzaje

Zezwolenie dla instytucji płatniczej

Podmiot chcący rozpocząć działalność w zakresie usług płatniczych powinien złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie odpowiedniego zezwolenia. Jeśli w toku postępowania okaże się, że wnioskodawca nie spełnia wymogów kapitałowych, personalnych lub organizacyjnych organ nadzoru odmawia udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności. Jeżeli instytucja płatnicza prowadzi inny rodzaj działalności organy mogą zażądać utworzenia odrębnego przedsiębiorstwa, które będzie wykonywało usługi płatnicze. Uzasadnieniem jest ryzyko naruszenia lub wystąpienie naruszenia stabilności finansowej instytucji płatniczej. Inną przesłanką do utworzenia odrębnego podmiotu jest zdolność monitorowania wypełniania zobowiązań przez odpowiednie organy. Zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego może zostać cofnięte. Ustawodawca taksatywnie wymienia sytuacje, w których jest to możliwe. Wśród przesłanek cofnięcia zezwolenia przez KNF można wymienić złożenie fałszywych informacji lub uzyskanie zezwolenia niezgodnie z prawem, niespełnianie wymogów po wydaniu zezwolenia oraz wykonywanie usług płatniczych niezgodnie z jego treścią.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.