Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Giełda > Międzynarodowe prawo finansowe

Zgłoszenia INTRASTAT – co to jest?

Zgłoszenie INTRASTAT jest informacją przekazaną organem celnym w celach ewidencyjnych i statystycznych, dotyczącą obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty. Wspomniane informacje są przekazywane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uczestniczące w obrocie towarowym z państwami Wspólnoty. Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT zgodnie z zasadami i w terminach ustalonych w przepisach prawa wspólnotowego. Osoba zobowiązana może upoważnić inną osobę do dokonywania zgłoszeń w jej imieniu. Upoważnienie powinno być sporządzone w pisemne formie. Nie każdy może być upoważniony do dokonywania tego typu czynności. Katalog podmiotów został określony w ustawie Prawo celne. Obejmuje on pracownika osoby zobowiązanej, jej prokurenta, agenta celnego, adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego. W razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia INTRASTAT organ celny upomina maksymalnie trzykrotnie zobowiązanego. Może on też wezwać do dokonania korekty lub złożenia wyjaśnień.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.