Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Biznes > Znajomość biznesu kluczowa

Zgłoszenie celne – odmowa przyjęcia i unieważnienie

Zgłoszenie celne może mieć formę pisemną lub elektroniczną. Powinno być ono złożone najpóźniej w momencie przystąpienia organu celnego do kontroli. Zgłoszenia dotyczą towarów nieposiadających charakteru handlowego wprowadzanego na obszar celny Wspólnoty, albo wyprowadzanego z tego obszaru. Organ celny ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia celnego. Niemniej w każdym przypadku konieczne jest wskazanie przyczyny odmowy. Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego może być uzasadniona niespełnieniem wymogów formalnych lub warunków do objęcia towaru wnioskowaną procedurą celną. Organ celny może odmówić przyjęcia zgłoszenia celnego także w przypadku, gdy objęcie towaru procedurą celną bądź nadanie mu przeznaczenia celnego nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące ograniczenia lub zakazy. Zgłoszenie celne może być unieważnione na wniosek zgłaszającego. Organ celny powinien wówczas podać przyczyny unieważnienia. Decyzja może mieć formę pisemną lub elektroniczną.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.