Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Inwestowanie > Jak bezpiecznie inwestować na giełdzie

Zgłoszenie celne – treść

W zgłoszeniu celnym należy podać obliczoną kwotę należności przywozowych bądź wywozowych.  Gdyby przed zwolnieniem towaru organ celny dopatrzył się nieprawidłowych danych, które mogą mieć wpływ na wysokość kwoty należności celnych lub na zastosowaną procedurę celną wydaje on decyzję. Należy w niej określić kwotę, która wynika z długu celnego. Decyzja może też zawierać rozstrzygnięcie o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego. Nie jest konieczne wydanie odrębnego postanowienia o wszczęciu postępowania. Za datę wszczęcia uważa się datę przyjęcia zgłoszenia celnego. Organ celny może po zwolnieniu towaru wydać postanowienie w sprawie zmiany danych zamieszczonych w zgłoszeniu celnym. Postanowienie może zostać wydane na wniosek lub z urzędu. W niektórych przypadkach konieczne jest pobranie od zgłaszającego zabezpieczenia przez organ celny. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów. Towary zwolnione przez organ celny powinny być podjęte w ciągu 30 dni licząc od dnia zwolnienia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.