Jesteś tutaj: biurorachunkowe12.pl > Rynki finansowe > Alternatywne fundusze inwestycyjne – mniej bezpieczne?

Źródła polskiego prawa celnego

Źródła prawa celnego obejmują między innymi prawo zwyczajowe, które obecnie pełni znikomą rolę, ale w początkowym okresie kształtowania się prawa celnego było bardzo istotne. Prawo stanowione jest głównym źródłem prawa celnego. Mowa o źródłach prawa zewnętrznego i wewnętrznego. Źródła prawa wewnętrznego obejmują konstytucję i ustawy, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego. Zewnętrzne źródła prawa celnego obejmują natomiast szereg umów międzynarodowych i akty prawne wydawane przez organy organizacji międzynarodowych. Głównymi źródłami prawa celnego w Polsce są umowy międzynarodowe, Traktat o funkcjonowaniu UE i Wspólnotowy Kodeks Celny, a także Wspólną Taryfę Celną. Do źródeł polskiego prawa celnego należą również Konstytucja RP, ustawa Prawo celne i wprowadzające ją przepisy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.